จิตอาสาทำดีเพื่อชุมชนและโรงเรียน โรงเรียนนวมินทรราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
จิตอาสาที่วัดพระยาสุเรนทร์ โรงเรียนนวมินทรราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โครงการค่ายอบรมวิทยากรกระบวนการแกนนำจิตอาสา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
จิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จิตอาสางานระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
Big Cleaning Day บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
๑ ห้องเรียน ๑ ความดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนรอบโรงเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน