สพม.๒

Server 1

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

 

Server 2

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

 

AMSS++

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

 

About Us

>> กรณีเข้าเว็บไซต์ สพม.2 ไม่ได้สามารถเข้า Link สำรอง เพื่อใช้งาน My Office SPM2 โดยเข้าไปที่ URL : http://www.kmosa2.org/
>> สำหรับ Intranet ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ สพม. ๒ ใช้ได้ทุกกลุ่มใน สพม.๒ ยกเว้นกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ WiFi ทุกช่องทาง