Latest News

ผู้อำนวยการ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60) คลิ๊กที่นี่ 
  ขอเชิญส่งครูร่วมโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ  (English Leagues Literacy)  ด้วยตนเอง คลิ๊กที่นี่ 
  ลงทะเบียนการอบรมการใช้เครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สําหรับโรงเรียน คลิ๊กที่นี่ 
  การรายงานการติดตาม ประเมินการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ฯ ในโปรแกรมของ สมป. (เลื่อนปิดระบบจากเดิม 15 ส.ค.60 เป็นวันที่ 25 ส.ค.60) คลิ๊กที่นี่ 
  การสมัครเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ก้าวสู่มาตรฐานสากล  คลิ๊กที่นี่ 
  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี่ 
  การรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน(PISA ม.1-ม.3) ปี 2560 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คลิ๊กที่นี่ 

หนังสือราชการ/คำสั่ง และประกาศ

e-Network

e-News

ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม

Education News

SPM 2

  • Knowledge Management - KM

    เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ Knowledge Management เว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2